...

BeyBlade Destroy Spinners

BeyBlade Destroy Spinners była drugą kontynuacją serii spinnerów licząca 24 unikalne egzemplarze. Spinnery dostępne były w chipsach Cheetos. Krążki w dalszym ciągu przedstawiały bohaterów animowanego serialu BeyBlade. Charakterystyczną cechą ostatniej serii spinnerów był zewnętrzny czarny kolor.

Dużą ciekawostką BeyBlade Destroy Spinners są spinnery z wadą produkcyjną. Są to krążki które przedstawiają błędne numery oraz inne kształty. Poniżej można zobaczyć kilka przykładowych spinnerów z błędem produkcyjnym.

arrow_upward Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.