...

Cartoon Show (duże karty)

Kolekcja dużych kart Cartoon Show była uzupełnieniem kolekcji kart Cartoon Show. Na kartach znajdowały się postacie z kreskówek Cartoon Network. Na kartach widnieli bohaterowie kreskówek takich jak: Ed, Edd i Eddy, Krowa i Kurczak, Jam Łasica, oraz Johnny Bravo. Karty wyróżniła ich wielkość, były znacznie większe niż karty podstawowej kolekcji Cartoon Show.

Kolekcja liczyła 10 unikatowych dużych kart, które można było znaleźć w chipsach Lay’s MAX. Każda z kart posiadała statystyki danej postaci kreskówkowej takie jak: urok, energia i spryt.

arrow_upward Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.