...

Pokemon Tazo 2 Masters

Kolekcja Pokemon Tazo 2 Masters było uzupełnieniem Pokemon Tazo 2 3D.

Krążki przedstawiały bohaterów animowanego serialu Pokemon. Tazo było emitowane jako dodatek promocyjny do chipsów Lays, Lays MAX oraz Cheetos w 2001 roku.

Cała seria liczyła 10 unikatowych krążków ponumerowanych od 101 do 110.

master-tazo-brock
master-tazo-brock-101
master-tazo-jeny
master-tazo-jeny-102
master-tazo-misty
master-tazo-misty-105
master-tazo-jessie
master-tazo-jessie-106
master-tazo-prof
master-tazo-prof-103
master-tazo-gary
master-tazo-gary-102
master-tazo-jems
master-tazo-jems-107
master-tazo-ash
master-tazo-ash-108
master-tazo-ash-pikachu
master-tazo-ash-pikachu109
master-tazo-joy
master-tazo-joy-110

Banderola promocyjna

arrow_upward Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.