...

Star Foods Transformers Armada

Transformers  Armada była serią sześciokątnych kart przedstawiających postacie z animie Transformers emitowanej w w 2003 roku. Seria liczyła  31 kart. Każda  z postaci posiadała swoje statystyki takie jak: Siła oraz Energia. Podczas trwania promocji można było trafić kartę z wygraną, którą była zabawka z postacią anime.

Podczas promocji można było trafić na kartę nagrody taką jak poniżej. Wygraną kartę można było wymienić na: „Zestaw Transformers Mini Armada” do dnia 01.03.2004 roku.

arrow_upward Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.