...

Goool Club 2002 Stadiony

Gool Club 2002 stadiony karty 3D emitowane były w 2002 roku z okazji Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej. Kolekcja liczyła 20 unikatowych kart z stadionami na których odbywały spotkania drużyn biorących udział w mistrzostwach. Na pierwszej stronie karta przestawia zdjęcia stadionu, a na drugiej informacje takie jak: miasto oraz kraj w którym znajduje się stadion, ilość widowni jaką może pomieścić stadion, oraz date oddania stadionu do użytku. Dodatkowo na każdej z kart znajduje się rozpiska spotkań, które odbyły się podczas trwania mistrzostw świata.

arrow_upward Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.