...

Star Foods Herkules

Star Foods Herkules przedstawiało postacie kinowego hitu Disney’a. Krążki były wykonane z papieru. Każdy krążek przedstawiał jedną postać lub grupę postaci filmowych i posiadał swoje statystyki takie jak: Wdzięk, Inteligencja oraz Siła.
Cała kolekcja liczyła 44 unikatowych krążków.

Podczas trwania promocji można było trafić wygrany żeton, taki jak poniżej.

Broszura promocyjna z nagrodami

Reklama promocja Star Foods z 1997 roku

arrow_upward Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.