...

Pokemon Metal Tazo Attack

Seria Pokemon Metal Tazo Attack liczyła 50 sztuk metal tazo. Krążki były emitowane w 2007 roku w chrupkach Cheetos. Dodatkowo w sklepach dostępny był tekturowy album w którym można było umieścić całą kolekcje.
Ciekawostką w tej serii jest metal tazo o numerze 19. Krążek przedstawia pokemona o nazwie „Pidgeot”, natomiast napis opisujący tazo przedstawia pokemona jako „Pidgeotto”.

Album kolekcjonerski

Banderola promocyjna

arrow_upward Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.