...

Star Foods Flagi

Żetony Star Foods „Państwa Europy” były emitowane jako dodatek do czipsów w 1994 roku. Seria liczyła 46 sztuk i przedstawiała flagi państw europejskich. Na żetonach znajdowały się informacje o danym kraju takie jak: ludność, powierzchnia kraju oraz najwyższy szczyt danego państwa.

Kolekcjonerzy mogli używać krążków do gry na zasadach karcianej wojny, flaga posiadające wyższe wartości wygrywała.

arrow_upward Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.