...

Pokemon Tazo Rock’s

Kolekcja Pokemon Tazo Rock’s charakteryzuje się nietypowym kształtem.
Tazo było emitowane jako dodatek promocyjny do chipsów Cheetos w roku 2006. Taz charakteryzowało się swoją formą przypominającą kapsla.
Cała seria liczyła 40 tazo ponumerowanych od 1 do 40.

arrow_upward Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.