...

Mr. Snacki Upiory i Potwory

Kolekcja kart Mr.Snacki Upiory i Potwory liczy 22 unikatowe karty. Każda karta posiada swoje statystyki: Groza, Szał oraz Moc, które mogą być wykorzystywane podczas gry kartami. Kolekcja miała swoją premierę w 2010 roku i dostępna była w chrupkach Mr.Snacki.

arrow_upward Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.