...

Pokemon Metal Tazo Mega Advanced

Seria Pokemon Advanced Mega Metal Tazo była uzupełnieniem serii Pokemon Metal Tazo Advanced. Seria liczyła 10 sztuk dużych metalowych krążków.  Krążki były emitowane w 2005 roku w chrupkach Cheetos.

Banderola promocyjna

arrow_upward Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.