...

Star Wars zdrapki

Zdrapki Star Wars dostępne były w chipsach Lay’s, Lay’s MAX oraz Cheetos w 1999 roku. Emitowane były promocyjnie z okazji premiery nowego filmu z uniwersum Star Wars. Pełna kolekcja liczy 26 unikatowych rozkładanych zdrapek z bohaterami Gwiezdnych Wojen epizodu I – Mroczne Widmo.

arrow_upward Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.