...

Jak grać w Pokemon Tazo

Zasady gry w Pokemon Tazo:

  1. Każdy gracz daje do gry co najmniej 5 tazo
  2. Wszystkie tazo należy ułożyć jeden na drugim postaciami do dołu
  3. Każdy gracz wybieram jednego tazo, którym będzie atakował
  4. Gracz musi rzucić swoim tazo w wierze, tak by odwrócić jak najwięcej tazo
  5. Odwrócone tazo, które są słabsze od tazo którym gracz atakował stają się jego własnością
  6. Wygrywa gracz, który zbierze największą ilość tazo
arrow_upward Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.