...

Pokemon Tazo 2 – Pokemony w efekcie 3D część II

Pokemon Tazo 2 szybko doczekało się swojej kontynuacji w postaci drugiego setu. Już tego samego roku (2001) dostępne były nowe 3D tazo do gry i kolekcji. Promocją dalej były objęte produkty takie jak Lay’s, Lay’s MAX, Cheetos oraz Rold Gold. Na produktach objętych promocją znajdowała się czerwono-żółta banderola informująca o nowej serii tazo.

Drugi set Pokemon Tazo 2 liczy 40 sztuk krążków ponumerowanych od 51 do 90. Każdy z tazo pod różnym kątem przedstawia 1 z 3 obrazków Pokemona. W przeciwieństwie do pierwszego setu, każdy tazo przedstawia tylko wyłącznie jedną ewolucje Pokemona w rożnych pozycjach na jednym krążku. W drugiej edycji Tazo 3D pojawiły się trzy krążki z bohaterami: Ash & Pikachu (nr 77), Team Rocket (nr 78) oraz Brock (nr 79). W tym samym czasie trwania promocji na Pokemon Tazo 2 3D dostępna była również seria Pokemon Tazo 2 Zapper, na temat której przygotujemy osobny artykuł.

Promocji kontynuacji Pokemon Tazo 2, towarzyszyły plakaty promocyjne, a w sklepach można było otrzymać promocyjną linijkę przedstawiającą nowe trójwymiarowe tazo. W telewizji emitowana była reklama promująca nową kolekcję.
arrow_upward Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.