...

Pokemon Tazo set 1 – początek Pokemon Tazo w Polsce

Historia Tazo Pokemon w naszym kraju zaczyna się na przełomie 2000/2001 roku za sprawą firmy Pepsico Inc, która postanowiła wprowadzić Tazo jako dodatek w swoich produktach. Promocją zostały objęte chipsy Lay’s, Lay’s MAX oraz Cheetos, w których mogliśmy trafić krążki z animowanego serialu Pokemon. Na produktach objętych promocją znajdowała się niebieska banderola promocyjna.

Pierwsza seria liczyła 51 unikatowych krążków ponumerowanych od 1 do 51. Wszystkie tazo przedstawiały Pokemony ewolucyjne w swych podstawowych stadiach, z wyjątkiem numeru 51 przedstawiającego bohatera serialu Ash’a trzymającego odznakę. Na awersie każdego tazo znajduje się Pokemon na tle reprezentującym jego typ, oraz słowna informacja o rodzaju tego typu. Charakterystyczną cechą pierwszej serii Pokemon Tazo jest błąd w tłumaczeniu, zamiast „typu” pokemona jest użyte słowo „siła”. Każdy Pokemon jest podpisany jak również posiada numer porządkowy z Pokedexu. Na rewersie zaś znajduje się numer porządkowy tazo. Na drugiej stronie krążka widnieją typy Pokemonów jakie pokonuje dany tazo, które były wykorzystywane w grze Pokemon Tazo.

Promocja Pokemon Tazo była przeprowadzona na dużą skale. Oprócz samych krążków w produktach promocyjnych można było zdobyć papierowe kartoniki w trzech kolorach (czerwony, zielony, niebieski) do przechowywania tazo. W sklepach objętych promocją widniały duże plakaty przedstawiające całą serie, jak również zasady gry. W niektórych sklepach można było otrzymać taki plakat na własność całkowicie za darmo. W telewizji emitowana była reklama promująca całą akcję z Pokemon Tazo w Polsce.

arrow_upward Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.